Pienoismallit.net

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Pienoismallit.net-käyttäjärekisteri
Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Tomi Mynttinen, rekisteri@pienoismallit.net
Rekisterin pitämisen peruste
Pienoismallit.netiin rekisteröityneen käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) suostumuksella tapahtuva Pienoismallit.net-verkkopalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä Palvelu) liittyvä henkilötietojen käsittely.
Rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien käyttäjäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa käsitellään yhteys-, tunnistautumis-, ja käyttötietoja. Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Palvelun omissa rekistereissä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.
Tietojen luovutus
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla (myös Euroopan unionin ulkopuolella), joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.
Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään Palvelun tietokantaan, joka on palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietokanta sijaitsee lukituissa ja vartioiduissa tilassa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Ota tässä tapauksessa yhteys sähköpostitse osoitteeseen rekisteri@pienoismallit.net.